MANIFESZTUM

NEM “ANTI-”, HANEM “ALTERNATÍV” GLOBALIZÁCIÓT!

 

GLOBALIZÁLJUK A SZOLIDARITÁST!

Hogy gyermekeink és unokáink egy olyan világban élhessenek, ahol a társadalmi igazságosság alapja a társadalmi és természeti erőforrások méltányos elosztása, ahol a bolygó összes “polgára” számára biztosítva van a személyes és társadalmi fejlődés tényleges lehetősége.

GLOBALIZÁLJUK A FENNTARTHATÓSÁGOT!

Hogy gyermekeink és unokáink is azt a fenséges, ezerarcú természetet kapják örökségül, amely évezredek óta biztosítja életben maradásunkat. Ahol mindenki számára magától értetődő, hogy az ember egy nagyobb szerves egész, a természeti világ része, a sok és sokszínű alkotóelem egyike. Nem leigázója és ura a Földnek, hanem egyik “lakója”, s ennél fogva köteles tiszteletben tartani a többi életforma, illetve természeti elem sajátos értékeit.

GLOBALIZÁLJUK A BÉKÉT!

Hogy gyermekeinknek és unokáinknak sohase kelljen félnie a háborútól. Hogy az erőszak – akár egy családon belül, akár több állam között – többé ne legyen a konfliktusrendezés elfogadott módja!

GLOBALIZÁLJUK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET!

Hogy gyermekeinket és unokáinkat többé ne érhesse hátrányos megkülönbözetés származásuk, vallásuk, bőrszínűk, kulturális hovatartozásuk, vagy szexuális preferenciájuk miatt.

GLOBALIZÁLJUK A SOKSZÍNŰSÉGET!

Hogy gyermekeink és unokáink egy olyan világban éljenek, ahol a sokszínűség – természetben és társdalomban egyaránt – érték. Ahol éppenséggel a másságok sokasága nem az, ami elválaszt, hanem ami összekapcsol bennünket.

GLOBALIZÁLJUK A VALÓS DEMOKRÁCIÁT!

Hogy gyermekeink és unokáink egy olyan világban éljenek, ahol a demokrácia nem csak formális jogi keret, hanem egy mindenki számára közvetlen és eleven élmény, mely nem a négyévenkénti szavazathajhászásról szól, hanem arról, hogy az egyes ember minél több helyen, és minél több szinten részt vesz szűkebb és tágabb közösségének, környezetének aktív alakításában.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban:

GLOBALIZÁLJUK A KREATIVITÁST!

Hogy gyermekeink, unokáink és MI MAGUNK egy olyan világban éljünk, ahol lehetővé válik az oly gyakran kiüresedett gondolkodási és önkifejezési sémáktól való megszabadulás. Ahol, egyszer s mindenkorra magunk mögött hagyhatjuk a szüleinket és nagyszüleinket megosztó ellentéteket. Ahol felszabadított eredetiségünk által meglátjuk, meghalljuk, és megkeressük SAJÁT újszerű világunkat.

 

MERT IGENIS LEHET MÁS A VILÁG

FacebookGoogle+LinkedInPinteresttumblrTwitterEmail