A Zöld Fiatalok Elvi NyilatkozataA Zöld Fiatalok tagjai úgy látják, hogy a környezetvédelem és az alapvető emberi jogok területén sérült országban élnek és hiszik, hogy ez ellen tenni tudnak és tenni is akarnak.

 

A haladó gondolkodásnak megfelelően cselekvő szervezetek, országok már irányt mutattak abban, hogyan lehet az élet minőségét értéknek tekinteni és azt megvédeni. Sokan törődnek már azzal, hogyan lehet egy közösséget, legyen az akár egy nemzeté vagy az egész világé, olyanná tenni, melyben az ember azért vet gátat a környezetpusztításnak, hogy ne csak saját, de utódainak életét is óvja.

 

Emellett egyre többen gondolkoznak az emberi jogokról a törvénykezésben lefektetett sablonokon túl is és vallják, hogy minden ember, aki erre a világra született, teljes és értékes életet érdemel, legyen akár olyan, aki születésétől hátrányos helyzetű, akár olyan, akit a beszűkült társadalmi gondolkozás tett (faji, nemi, szexuális beáll(tottsági, esztétikai, vallási, stb.) kirekesztetté.

 

A ZöFi elsődleges célja a fenti eszmék mellett kiállni szóval, törekvéssel és tettel, és ezeket hazánkban a lehető legnagyobb mértékben elfogadottá tenni.

 

A ZöFi mindent megtesz azért, hogy a környezetvédelem és az emberi jogok területével foglalkozó minden szervezettel, személlyel felvegye a kapcsolatot, hogy a legteljesebb képet alkothassa az általa megcélzott területekről és hogy a legpontosabban és hatékonyabban tudja képviselni azokat.

 

A ZöFi megkeresi minden formáját a nyilvánosságnak azért, hogy az általa képviselt eszméket hazánk polgárai megismerhessék és legfőképpen, hogy a fiatal generáció környezetünk és az emberi élet értékeit természetes módon védjék és ezzel saját életüket is teljesebbé tegyék.

 

Budapest 2001 január 8.