ZÖFI

A ZöFi az autonóm zöld aktivisták alkotó kollektívája.

 

AUTONÓM:

Hisszük, hogy a valós, tartós és tudatos társadalmi, közösségi együttműködés alapja sohasem a felülről jövő kontroll, vagy az elnyomó irányítás, hanem a kölcsönös egymásrautaltság felismeréséből származó szolidaritás, felelősségérzet és szövetkezési igény.
ZÖLD:

Hisszük, hogy a hagyományos európai Zöld értékrendszer teljes skálája egyidejűleg fontos. Így a “klasszikus” környezet/természetvédelmi profil mellett ugyanilyen súlyúnak tekintjük a jogvédelem (jogegyenlőség, kisebbségvédelem, anti-diszkrimináció); a méltóságvédelem (társadalmi szolidaritás, esélyegyenlőség) és az erőszak-ellenesség (antimilitarizmus, erőszakmentes családi és közösségi lét) kérdésköreit. Alapelvünk: hogy hosszú távon a környezeti és társadalmi kérdések tényleges! kezelése csakis a kettő közötti szerves összefüggések felismerése által lehetséges.
AKTIVIZMUS:

Hiszünk a cselekvő emberben. Szabad, tudatos és felelős individuumokként úgy gondoljuk, hogy az embernek nem csak joga, de elemi érdeke, hogy a szűkebb, tágabb világ történéseinek – ne passzív elszenvedője, hanem – aktív és kreatív alakítója legyen! Akár egy kis lokális közösségi ügy, akár a legátfogóbb globális kérdés, hiszünk a kollektív cselekvés értékében, erejében és alternatíva-nélküliségében. Helyettünk ugyanis senki sem fog cselekedni!
ALKOTÓ KOLLEKTÍVA:

A ZöFi nem egy-egy környezetvédelemi szakkérdéssel foglalkozik. Célunk, hogy saját kreativitásunk mozgósítása által, akcióinkkal, rendezvényeinkkel, kiadványainkkal ráirányítsuk a közvélemény és az ezt formálók figyelmét a legkülönbözőbb ökológiai és társadalmi kérdésekre, problémákra, illetve az ezekre adható innovatív “zöld” válaszokra.
ÉLETMÓD-FORRADALOM ÉS ÖNFELSZABADÍTÁS:

Tudjuk, hogy a változás bennünk kezdődik, hogy a társadalom és az egyén átalakítása nem választható szét. Keressük annak lehetőségeit, hogy mi magunk, saját modern urbánus környezetünkben hogyan élhetünk fenntartható létmódban. Keressük annak módját, módjait, hogy hogyan szabadíthatjuk ki magunkat a “csábítás”, “elnyomás” és “agymosás” mindent átható közegéből. Tudjuk, hogy a tudatos, fenntartható, és cselekvő életet élő ember, ezek által nem áldozatokat hoz, hanem szabaddá teszi önmagát.

2006. október

FacebookGoogle+LinkedInPinteresttumblrTwitterEmail