Európai Önkéntes Szolgálat - European Voluntary Service


Mi az Európai Önkéntes Szolgálat?
Az Európai Önkéntes Szolgálat lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy megvalósítsanak egy maximum 12 hónapig terjedő önkéntes szolgálatot a sajátjuktól eltérő országok valamelyikében. Ez a program elősegíti a szolidaritást a fiatalok között, emellett pedig egy igazi „tanuló szolgálat”. A helyi közösségek számára nyújtott közjó mellett az önkéntesek új készségeket és nyelvet tanulnak és felfedezhetnek egy másik kultúrát. Az EVS projektek számos területen megvalósulhatnak, így többek között a kultúra, az ifjúság, a szociális támogatás, a kulturális örökség, a művészetek, a polgári védelem, a környezet, a kooperáció fejlesztése és még sok egyéb tevékenységi körben, kivétel a nagykockázatú tevékenységek így például krízishelyzet utáni közvetlen beavatkozások (humanitáriánus segélyszolgálat, katasztrófavédelem), amelyek nem tartoznak a programba. A programról további információk olvashatóak a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat honlapján: http://www.mobilitas.hu


EVS Önkéntesek a Zöld Fiataloknál
2009-ben, a Zöld Fiatalok munkáját két fiatal segítette, akik az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) program keretében jöttek hozzánk és a Magdi – ZöFi a Józsefvárosban projektben, illetve a Tükörben a Világ projektben vettek részt.

Önkénteseink:  
Marta Lis (Lengyelország) 
Amanda Rasolofotsara (Franciaország)


What is an EVS?
The European Voluntary Service enables young people to carry out voluntary service for up to 12 months in a country other than their country of residence. It fosters solidarity among young people and is a true ‘learning service’. Beyond benefiting local communities, volunteers learn new skills and languages, and discover other cultures. An EVS project can focus on a variety of themes and areas of intervention, such as culture, youth, sports, social care, cultural heritage, arts, civil protection, environment, development cooperation, etc. High-risk interventions in immediate post-crisis situations (e.g. humanitarian aid, immediate disaster relief, etc.) are excluded. You can read more about the program on the website of Mobilitas Natonal Youth Service:  http://www.mobilitas.hu/english/about


EVS Volunteers at ZoFi
In 2009 two young volunteers were helping the work of ZoFi. They came to Budapest in the framework of European Voluntary Service and were actively taking part in two ZoFi projects: Magdolna – ZoFi in the Józsefváros and Mirror the World.

Our Volunteers:
Marta Lis (Poland)
„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a közlemény a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű  felhasználásáért.”


‘This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.’